Foto Tesorero/a
Tesorero/a
Luis M. Entrenas Costa
Córdoba
20/03/2004

CARGOS ANTERIORES
Comité Editorial
Comité de Redacción
Desde 05/06/1993 hasta 26/09/2006
Consejo Editorial
Desde 26/09/2006
Comité Organizador del Congreso
Tesorero/a
Desde 20/03/2004 hasta 12/03/2005
Vocal
Desde 31/03/2014 hasta 21/03/2015