Foto Director/a del Curso
Director/a del Curso
Paula Moreno Casado
Córdoba
20/01/2017

CARGOS ANTERIORES
Comité Editorial
Comité de Redacción
Desde 20/04/2016
Comité Organizador del Congreso
Vocal
Desde 31/03/2014 hasta 21/03/2015
Organización Cursos Residentes
Coordinador/a MIR
Desde 13/11/2009
Director/a del Curso
Desde 20/01/2017 hasta 21/01/2017