Foto Vocal
Vocal
Mª Nuria Feu Collado
Córdoba
20/03/2004

CARGOS ANTERIORES
Comité Editorial
Comité de Redacción
Desde 20/04/2016
Comité Organizador del Congreso
Vocal
Desde 20/03/2004
Vocal
Desde 31/03/2014 hasta 29/03/2015